• Tổng tiền:
  • đ
16/07/2019

TPHCM chuẩn bị bán đấu giá 7 khu đất

UBND Thành Phố vừa giao Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất tiến hành lập thủ tục bán đấu giá quyền sử dụng 4 khu đất tại Quận 2 và 3 khu đất tại Huyện Bình Chánh UBND TP vừa giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tiến hành lập thủ tục bán đấu giá quyền sử dụng đất tại quận 2 gồm các khu tái định cư số 1 (45.194m2), khu tái định cư số 4 (59.309,65m2), phần quy hoạch chợ (10.178,76m2), khu Trung tâm Thương mại - Dịch vụ - Hành chính - Y tế (28.088m2). UBND TP cũng giao Trung tâm Phát triển quỹ đất lập thủ tục bán đấu giá quyền sử dụng 3 khu đất tại huyện Bình Chánh (nhà, đất bệnh viện Bình Chánh; khu 14.848,6m² tại xã Vĩnh Lộc B; khu 3.120m² trong 5.623m² đường 5B thuộc gói thầu 2B, khu Trung tâm hành chính huyện Bình Chánh). TPHCM yêu cầu đơn vị trúng đấu giá phải xây dựng trục đường chính, lộ giới 25m (đường số 1) trong khu tái định cư 30ha và đường dân sinh hai bên cầu, đường ven sông lộ giới 15m (đường số 2 và số 3) đối với các đoạn tiếp giáp khu tái định cư 30ha, xây dựng một nửa tuyến đường phân ranh giữa khu 30ha của Công ty TNHH Phát triển Quốc tế thế kỷ 21, khu 60ha của Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc và quận 2; đường nội bộ trong khu nhà ở tái định cư số 1 và số 4. Được biết, trong năm 2015, TP có kế hoạch bán đấu giá 18 khu đất với tổng diện tích khoảng 68ha và hơn 1.000 nền đất tái định cư. Những khu đất này là đất công do Sở TN-MT tiếp nhận và thu hồi từ những đơn vị sử dụng đất không hiệu quả, vi phạm quy định về sử dụng đất từ nhiều năm trước. Dự tính tiền đấu giá sẽ thu về khoảng 700 tỷ đồng cho ngân sách TP.